logo gilde

Bestuur

Ere-Hoofdman August Jordens
Hoofdman Jo Boenders
Koning Marc Michiels
Keizer Eduard Kennis
Keizer Marc Van Tichelen 
Griffier Karel De Winter
Penningmeester Kurt Marynissen
lokaalverantwoordelijke Marcel Peeters
Dansverantwoordelijke Magd Van Dyck
Dansverantwoordelijke Ria Van Tichelen
Bestuurslid Paul Harts

Andere functies in de gilde:

Ere-deken Harry Hendrickx
Ere-muzikant Alex De Vries
Ere-schrijver Stefaan Wouters
Ouderman Vic Bertels
Alferis of vaandeldrager Karel Gabriƫls
Cornet of standaarddrager Jos Aernouts
Speelmannen Peter Jordens
Lex Vorsselmans
Tamboer of roffelaar Danny Peeters
Afgevaardigde bij de KBKK Sven Verheyden
Afgevaardide bij de zesmeterschieting Jos Aernouts
Afgevaardigde werkgroep dans van de HGK        Magd Verbunt
Eerste deken 2020 Rit Vrints
Tweede deken 2020 Harry Paulussen

 

Magd van Dyck
  Rita van Tichelen
Mon Hellemans
Rob de Gruyter
Paul Harts
Naar boven